Warsztat medytacji, czyli wspólnej praktyki uważności, zgodnie z tradycją wietnamskiego mistrza zen Thich Nhất Hanha
1. Wprowadzenie medytacji
2. Medytacja - słuchając dźwięku misy - dzwonu, siedząc na poduszce
3. Czytanie krótkiego tekstu Thich Nhất Hạnha
4. Dzielenie się z innymi tym, co jest w naszych sercach – zainspirowani przeczytanym
tekstem albo czymś, co jest ważne dla kogoś właśnie w tej chwili. Wszystko to staramy
się objąć nieosądzającą uważnością – tak bardzo, jak tylko potrafimy.
Medytacja wzorowana na sandze Uśmiech Buddy, aby wspólnie praktykować sztukę uważnego życia.
Medytacje poprowadzi Mariusz Orski na platformie teams.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTEyMzFjMmUtYmE0MC00YjVjLWJiYzEtNTkzOTZlZDY2MmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f334f4bf-efff-483f-95c4-061b8ba266d9%22%2c%22Oid%22%3a%2238b0c04b-45bb-4da6-9d69-a6ff551eb488%22%7d


comments powered by Disqus
Tagi dla tej imprezy:redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--