www.punctum.pl Żurawia 43, III piętro
00-680 Warszawa-Śródmieście

+48 22 3 000 197
+48 784 68 45 33

kontakt@punctum.pl
www.punctum.pl

www.punctum.pl

W czasach łatwego dostępu do wiedzy najważniejsze jest odkrywanie własnych zasobów emocjonalnych, społecznych, duchowych i intelektualnych – kształtowanie umiejętności niezbędnych do rozwoju zawodowego i osobistego. Nasze szkolenia kierujemy zarówno do tych, którzy pomagają, kształtują, wychowują, edukują jak i samych bezpośrednio zainteresowanych.

Sztuka efektywnej nauki i harmonijne wykorzystywanie własnych talentów, mocnych stron i pasji to najważniejsza sprawność, o którą każdy powinien zawalczyć. Naszym zdaniem każdy człowiek jest zdolny – ale każdy w inny sposób. Dlatego w nauczaniu powinno się uwzględniać indywidualne cechy uczącego się, jego sposób odbierania świata i typ wrażliwości. Proponowane przez nas projekty programów edukacyjnych są próbą odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed edukacją w XXI w.


Do kogo kierujemy nasze szkolenia? Do wszystkich, którzy zajmują się edukacją: chcą rozwinąć własną wiedzą i umiejętności lub/i chcą uczyć innych (do psychologów, pedagogów, nauczycieli, osób dorosłych, studentów, uczniów).


Czego uczymy? Efektywnego uczenia się i nauczania, pracy z osobami o różnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacji procesów związanych z nauką w szkole i na uczelni, wzbudzania motywacji u siebie i innych, technik koncentracji, efektywnej komunikacji, radzenia sobie z przemocą i agresją, asertywności, krytycznego i twórczego myślenia, okrywania własnych talentów i kształtowania kompetencji psychospołecznych.

Komentarze i opinie:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--