Wszystkie prace Bronisława Wojciecha Linkego ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie już od kwietnia 2019 r. oglądać będzie można na wystawie „Bronisław Wojciech Linke. Sprzeciw i zaangażowanie” w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Tych 37 dzieł to druga najliczniejsza na świecie kolekcja prac artysty w państwowych zbiorach (prócz nich w żoliborskiej galerii pokazane zostaną także wybrane obiekty z Muzeum Narodowego). Wszystkie prace Linkego zostały nabyte od samego artysty lub od osób prywatnych i trafiły do Muzeum Lenina między 1958 a 1976 rokiem. Jest to zespół obrazów, rysunków oraz plakatów powstałych w latach 1932 – 1960. Szczególnie interesujące i ważne są prace wykonane przed II wojna światową oraz bezpośrednio po niej. Należą do nich „Dwa obozy (Dzisiaj) „ 1932 czy „Egzekucja w ruinach Getta” 1946 z cyklu „Kamienie krzyczą”.
Zorganizowanemu 3 kwietnia o g. 13.00 wernisażowi towarzyszył będzie wykład „Linke Redivivus”, wygłoszony przez Krzysztofa Stanisławskiego, który wraz pracownikami Muzeum Niepodległości Natalią Roszkowską i dr Izabelą Mościcką przygotował wystawę. Jest ona jednym z elementów programu przypominania twórczości i biografii jednego z największych i najtragiczniejszych mistrzów polskiego malarstwa XX wieku.
Pierwszym etapem realizacji tego programu były wystawy przygotowane jesienią roku 2018 w Estonii, miejscu urodzenia Linkego, i na Łotwie, gdzie się uczył.


Wybierają się:


comments powered by Disqusredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--