[For English scroll down.]

Manifest marcowy

Określaj punkt wyjścia, nie dojścia.
Wymyślaj projekty w mniej niż 10 minut.
Działaj intymnie i bez budżetu.
Współpracuj.
Nie poprawiaj.
Nie zostawiaj materialnych śladów.
Nie rejestruj swoich działań.

Zapraszam Cię do udziału w marcowych akcjach:

1000 kamieni
Hipnagogie
Słuchaj
Bule
Minuty
Aplauz
Mruczando
Abu Dhabi
+ 10°C
Wycieczka
Losowanie
Toaleta w toalecie

Piotr Filonowicz

Tu znajdziesz mapę: https://drive.google.com/open?id=1w-zQCCH_w77m35gydp57b_MHvDOF5fWP&usp=sharing
Tu znajdziesz kalendarz:
https://calendar.google.com/calendar?cid=MzkwMXY4cDdiNDUxN242YWN0amxjM3ZvYjRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


1000 kamieni

Gdzie?
Warszawa, brzeg Wisły, 52.274, 21.00605
Kiedy?
Wtorek 5 marca 2019 12:00
Co?
Wrzucamy przynajmniej 1000 kamieni z brzegu do rzeki.


Hipnagogie

Gdzie?
Warszawa, kawiarnia Bily Konicek w Państwowym Muzeum Etnograficznym
Kiedy?
Czwartek 7 marca 2019 12.00
Co?
Opisujemy obrazy i zdarzenia, które pojawiają się nam za zamkniętymi oczami, solo, w parach lub trójkach


Słuchaj

Gdzie?
Warszawa, ruszamy spod fontanny przed centrum handlowym Arkadia, 52.25608, 20.98348
Kiedy?
Sobota 9 marca 2019 11:00
Co?
Wspólny spacer słuchowy.


Bule

Gdzie?
Warszawa, Plac do gry w Bule, Ogród Krasińskich, 52.2478, 21.00226
Kiedy?
Wtorek 12 marca 2019 12:00
Co?
Gramy w bule.


Minuty

Gdzie?
Warszawa, Cmentarz Bródnowski, za bramą od ul. św. Wincentego 5, 52.27802, 21.04333
Kiedy?
Czwartek 14 marca 2019 12:00
Co?
Obserwujemy rzeczywistość przez 60 sekund jakbyśmy byli kamerą.


Aplauz

Gdzie?
Warszawa, pod pomnikiem Francesca Nulla, skwer Batalionu AK Miłosz, 52.22745, 21.02691
Kiedy?
Sobota 16 marca 2019 11:00
Co?
Oklaskujemy inspirujące nas obiekty.


Mruczando

Gdzie?
Warszawa, główne wejście do Filharmonii Narodowej, ul. Sienkiewicza 10
Kiedy?
Wtorek 19 marca 2019 12:00
Co?
Wspólne mruczenie - improwizacja dźwiękowa.


Abu Dhabi

Gdzie?
Warszawa, przed Bazyliką Rzymskokatolicką na Kawęczyńskiej 53, 52.2587, 21.05896 [lub gdziekolwiek jesteś]
Kiedy?
Czwartek 21 marca 2019 12:00
Co?
Wyobrażamy sobie, że jesteśmy w Abu Dhabi.


+ 10°C

Gdzie?
Warszawa, Akademia Sztuki i Kultury, Al. Jana Pawła II 36C
Kiedy?
Sobota 23 marca 2019 11:00
Co?
Używając własnego ruchu podnosimy temperaturę w sali o 10°C.


Wycieczka

Gdzie?
Warszawa, zbiórka w przy Multimedialnym Parku Fontann, Skwer I Dywizji Pancernej, 52.25421, 21.01096
Kiedy?
Wtorek 26 marca 2019 12:00
Co?
Wspólna wycieczka rowerowa.


Losowanie

Gdzie?
Warszawa, Muszla koncertowa w parku Praskim, Ratuszowa 4a, 52.25445, 21.02544
Kiedy?
Czwartek dwudziesty 8 marca 2019 12:00
Co?
Robimy losy i losujemy, co będziemy robić.
When?
Thursday, March 28, 2019 12:00
What?
We prepare lots and we draw to see what we will do.


Toaleta w toalecie

Gdzie?
U siebie w domu.
Kiedy?
Sobota 30 marca 2019
Co?
Śpimy w sypialni, myjemy się w łazience, jemy w jadalni.ENGLISH VERSION

March manifesto

Specify the starting point, not destination.
Invent projects in less than 10 minutes.
Act on a small scale and with no budget.
Cooperate.
Do not correct.
Do not leave any material traces.
Do not register your activities.

I invite You to participate in the March actions:

1000 Stones
Hypnagogias
Listen
Petanque
The Minutes
Applause
Mormorando
Abu Dhabi
+ 10°C
The Trip
The Draw
Toilet in the Toilet

Piotr Filonowicz


You can find the map here: https://drive.google.com/open?id=1w-zQCCH_w77m35gydp57b_MHvDOF5fWP&usp=sharing
You can find the calendar here:
https://calendar.google.com/calendar?cid=MzkwMXY4cDdiNDUxN242YWN0amxjM3ZvYjRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


1000 Stones

Where?
Warsaw, the bank of the Vistula, 52.274, 21.00605
When?
Tuesday, March 5, 2019 12:00
What?
We throw at least 1000 stones into the river.


Hypnagogias

Where?
Warsaw, Bily Konicek's cafe in the National Ethnographic Museum.
When?
Thursday, March 7, 2019 12.00
What?
We describe images and events that appear behind our closed eyes: solo, in pairs or trios.


Listen

Where?
Warsaw, the fountain in front of the Arkadia shopping center. 52.25608, 20.98348
When?
Saturday, March 9, 2019 11:00
What?
A common listening walk.


Petanque

Where?
Warsaw, boulodrome in Krasinski Garden, 52.2478, 21.00226
When?
Tuesday, March 12, 2019 12:00
What?
We play boules.


The Minutes

Where?
Warsaw, Bródnowski Cemetery, behind the gate, 5 św. Wincentego Street, 52.27802, 21.04333
When?
Thursday, March 14, 2019 12:00
What?
We observe reality for 60 seconds as if we were a camera.


Applause

Where?
Warsaw, at the monument to Francesco Nullo, Batalionu AK Miłosz sq, 52.22745, 21.02691
When?
Saturday, March 16, 2019 11:00
What?
We applaud inspirational objects.


Mormorando

Where?
Warsaw, the main entrance to the National Philharmonic, ul. Sienkiewicza 10
When?
Tuesday, March 19, 2019 12:00
What?
Common humming and sound improvisation.


Abu Dhabi

Where?
Warsaw, in front of the Roman Catholic Basilica at 53 Kawęczyńska street, 52.2587, 21.05896 [or wherever you are]
When?
Thursday, March 21, 2019 12:00
What?
We imagine that we are in Abu Dhabi.


+ 10°C

Where?
Warsaw, Academy of Arts and Culture, Al. Jana Pawła II 36C
When?
Saturday, March 23, 2019 11:00
What?
Using our own movement, we raise the temperature in the room by 10°C.


The Trip

Where?
Warsaw, meeting point is at the Multimedia Fountain Park, I Dywizji Pancernej sq, 52.25421, 21.01096
When?
Tuesday, March 26, 2019 12:00
What?
A common bicycle trip.


The Draw

Where?
Warsaw, concert shell in the Praski park, Ratuszowa 4a, 52.25445, 21.02544
When?
Thursday, March 28, 2019 12:00
What?
We prepare lots and we draw to see what we will do.


Toilet in the Toilet

Where?
At home.
When?
Saturday, March 30, 2019
What?
We sleep in the bedroom, wash in the bathroom, eat in the dining room.


Piotr Filonowicz


Wybierają się:


comments powered by Disqus
Tagi dla tej imprezy:

Podobne wydarzenia:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--