W ramach obchodów jubileuszu 100. lecia odzyskania niepodległości zapraszamy młodzież z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie pt. „Rodzina – drużyna w niepodległej”.

Poprzez ten konkurs chcemy zachęcić wszystkich młodych, początkujących fotografów i fotoreporterów, aby okiem swojego obiektywu zaprezentowali rodziny, które wspólnie i ponad podziałami aktywnie wypoczywają i uprawiają sport - przy tym świetnie się bawiąc. Celem konkursu jest ukazanie rodziny żyjącej w Polsce, w wolnym kraju, którą jednoczy aktywny wypoczynek i wspólne uprawianie sportu.

W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 12-18 lat - uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VIII), gimnazjalnych i średnich (od wszystkich osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na Karcie zgłoszenia – załącznik Nr 1 do Regulaminu).

Zdjęcia na konkurs można przesyłać drogą pocztową lub składać osobiście w Sekretariacie Muzeum Sportu i Turystyki Warszawie (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 4 p. Centrum Olimpijskie), w terminie od 1 marca do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego na kopercie).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: iwichrowska@muzeumsportu.waw.pl

Muzeum przewiduje przyznanie trzech nagród oraz trzech wyróżnień.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


comments powered by Disqus

Podobne wydarzenia:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--