8 marca 1968 r. na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku z relegowaniem z uczelni studentów zaangażowanych w protesty, które wybuchły po zdjęciu przez komunistyczne władze wystawianych w Teatrze Narodowym „Dziadów”. Był to początek tzw. wydarzeń marcowych - kryzysu politycznego związanego z falą studenckich protestów w całej Polsce oraz walką polityczną na szczytach PZPR, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy.
Marzec ’68 był wydarzeniem wielowątkowym. W przeciągu kilku tygodni splotło się ze sobą kilka niezależnych, często zupełnie odmiennych zjawisk. Pokolenie, które jako pierwsze dorastało w komunistycznej Polsce, miało dosyć komunistycznej propagandy, kłamstwa i kontroli władzy. W całym kraju studenci uczelni wyższych, artyści, profesorowie i intelektualiści organizowali wiece, protesty i marsze, podczas których walczyli o demokratyzację i liberalizację systemu, a także o prawo do życia w prawdzie.
Wydarzenia z marca 1968 r. stały się okazją do rozgrywki politycznej wewnątrz PZPR, w której na początku lat 60. powstała nieformalna grupa partyjnych i państwowych działaczy skupionych wokół ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara. „Moczarowcy” domagali się zmiany pokoleniowej w partii posługując się hasłami antyinteligenckimi, komunistycznymi i nacjonalistycznymi, a także żądali usunięcia z wysokich stanowisk ludzi pochodzenia żydowskiego.

Prof. Jerzy Eisler podczas swojego wykładu przedstawi historię marcowych wydarzeń – omówi przyczyny i przebieg ogólnopolskich protestów studenckich oraz kampanii antysemickiej. Prof. Eisler dokona oceny tych wydarzeń z perspektywy półwiecza oraz przedstawi skutki widoczne w ówczesnej sytuacji politycznej Polski, a także opowie o wpływie „Marca” na pokolenie ’68.


comments powered by Disqus
Tagi dla tej imprezy:

Podobne wydarzenia:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--