SZKOŁA TEATRU - program edukacyjny

16 Listopad godz. 09:00
Program edukacyjny SZKOŁA TEATRU adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Powstał we współpracy praktyków teatralnych – aktorów, reżyserów, scenografów – z wybitnymi przedstawicielami teatrologii. Opiera się na żywym, interaktywnym kontakcie uczestników z aktorami, którzy w formie pokazów i prezentacji oraz działań z udziałem widzów, takich, jak gra z przedmiotem, improwizacja czy elementarne zadania aktorskie, przedstawiają  krok po kroku  tajniki sztuki teatralnej. Etiudom i ćwiczeniom towarzyszą materiały filmowe, rejestrujące wypowiedzi wybitnych artystów teatru, a także ukazujące ich podczas prób.

Celem programu jest: stworzenie oryginalnego i niekonwencjonalnego sposobu zdobywania wiedzy o teatrze, o jego historycznie zmieniających się konwencjach i stylach; kształcenie umiejętności odczytywania języka teatralnego, rozumienia jego znaków i sensów; pobudzanie wyobraźni i kreatywności, inspirowanie własnych poszukiwań twórczych; przygotowanie do świadomego udziału w kulturze.

Pełny cykl zajęć składa się z czterech dwugodzinnych lekcji. Każda z nich poświęcona jest odrębnemu tematowi. Lekcja 1. : Dialog – Spotkanie – Zdarzenie; tematem jest złożoność sztuki teatralnej oraz teatr jako miejsce spotkania i porozumiewania się twórców z widzami. Lekcja 2. : Reżyser – Autor – Tekst; poswięcona jest reżyserskiej lekturze tekstu i drodze prowadzącej od literatury do kształtu scenicznego. Lekcja 3. : Reżyser – Aktor – Postać; odsłania metody pracy reżysera z aktorem i zasady budowania postaci scenicznej. Lekcja 4. : Reżyser – Przestrzeń – Inscenizacja; omawia rolę przestrzeni w teatrze.

Zajęcia SZKOŁY TEATRU  odbywają się w Teatrze Studio, który uczestnikom programu udostępnia obie swoje sceny  - oraz ich zaplecze i wyposażenie techniczne, umożliwiając w ten sposób zapoznanie się z warunkami, w jakich powstaje spektakl. Teatr Studio zapewnia również profesjonalnych realizatorów programu. Zajęcia prowadzą aktorzy: Monika Świtaj i Krzysztof Strużycki, oraz Lena Frankiewicz i Mateusz Lewandowski. Reżyseria: Wojciech Faruga.

W sezonie 2011/2012 prezentowane będą dwie pierwsze lekcje z czteroczęściowego cyklu.

Terminy:

28 października g. 9.00 mała scena,
7, 8, 9 listopada, g. 10.00 duża scena,
15, 16 listopada g. 9.00 duża scena,
21, 22, 23, 24, 25 g. 9.00 duża scena

Ceny biletów: 25 zł, opiekunowie 1 zł

Duża Scena

 comments powered by Disqus

Podobne wydarzenia:

Semestralne Warsztaty Aktorskieredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--