ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa

22 50 60 018

www.lazienki-krolewskie.pl

www.lazienki-krolewskie.pl

 

Historia

Historia Łazienek Królewskich zaczyna się od Jazdowa -grodu książąt mazowieckich

Drewniano-ziemna warownia była usytuowana na tarasie skarpy wiślanej, obok przeprawy rzecznej istniejącej od XII wieku.

Gród przetrwał do najazdu Rusinów i Litwinów w 1262 roku. Zginął wówczas książę Ziemowit I. Ten tragiczny moment otwiera historię Łazienek, a zarazem i Warszawy jest jednym z pierwszych wydarzeń potwierdzonych w formie pisemnej. jPo połączeniu Mazowsza z Koroną, Ujazdów stał się w 1548 r. własnością królowej Bony. Wówczas wzniesiono siedzibę dworską, zlokalizowaną zapewne w miejscu późniejszego Belwederu. Ok. 1570 r. w pobliżu dzisiejszej Trasy Łazienkowskiej stanął drewniany pałac Anny Jagiellonki. Na terenach położonych poniżej skapry znajdował się Zwierzyniec.

Zygmunt III WazaW czasie panowania Króla Zygmunt III Waza (ok. 1606 roku) rozpoczęła sie budowa pierwszego murowanego,  wczesnobarokowego pałac zwanego Zamkiem Ujazdowskim. W ostatnich dziesięcioleciach XVII wieku nowym właścicielem posiadłości został marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski. Na terenie Zwierzyńca wzniesiono pawilony zaprojektowane przez Tylmana z Gameren: Ermitarz i wysmakowana architektonicznie Łaźnię (1683-89), od której wzięła się późniejsza nazwa całego zespołu architektniczno-parkowego.

W pierwszej połowie XVIII w. Ujazdów wydzierżawił król August II Sas, za czasów którego powstał Kanał Piaseczyński. 

W 1764 r. król Stanisław August nabył dobra ujazdowskie. Na rozległym zalesionym obszarze, zwanym wówczas Zwierzyńcem ujazdowskim, marszałek wzniósł Łaźnię (1683-89), skąd późniejsza nazwa całego zespołu architektoniczno-parkowego – Łazienki; budynek był niewielki, lecz wysmakowany architektonicznie, według projektu Tylmana van Gameren. Ten właśnie obiekt Stanisław August postanowił rozbudować, zatrudniając wybitnych architektów – Dominika Merliniego i Jana Christiana Kamsetzera oraz malarzy – Marcello Bacciarellego, Jana Bogumiła Plerscha – i rzeźbiarzy – Andre Le Bruna, Giacomo Monaldiego – do dekoracji wnętrz.

BachusEfektem prowadzonych w l. 1775-1795 prac, w które król aktywnie się angażował, konsultując proponowane mu projekty, jest obecny Pałac na Wyspie, główne dzieło architektoniczne Łazienek. Stanisław August, miłośnik i znawca sztuki, zgromadził w nim wspaniałą kolekcję obrazów wielkich mistrzów malarstwa włoskiego, holenderskiego, flamandzkiego, francuskiego. Pod patronatem królewskim Łazienki wzbogaciły się także o inne cenne dzieła architektury. Do najstarszych zalicza się wykwintny Biały Domek (1774 r.) i Pałac Myślewicki (ok. 1774 r.), podarunek króla dla bratanka księcia Józefa Poniatowskiego. To także gmach Starej Pomarańczarni (1786-1788), który w swym wnętrzu mieści wspaniały teatr, od imienia króla zwany Teatrem Stanisławowskim. Otwarto go dla publiczności w 1788 r. W pomieszczeniach górnej kondygnacji budynku król umieścił gliptotekę – zbiór kopii rzeźb antycznych nabytych w Zachodniej Europie, udostępniony młodzieży szkół artystycznych. 

Równolegle ze wznoszeniem budynków i pawilonów trwały prace nad przeobrażaniem parku. W efekcie powstał park-ogród, łączący geometrię charakterystyczną dla XVII-wiecznego ogrodu francuskiego, z parkiem krajobrazowym w typie angielskim, popularnym w XVIII w.

Koniec panowania Stanisława Augusta oznaczał też stopniową degrengoladę jego ukochanych Łazienek. Carowie, którzy weszli w ich posiadanie w 1817 r., traktowali letnią rezydencję polskiego króla jako siedzibę drugorzędną. Do Rosji wywieziono wówczas wiele cennych dzieł sztuki i przedmiotów. W okresie XX-lecia międzywojennego Łazienki na krótko odzyskały swój dawny blask pod zarządem Państwowych Zbiorów Sztuki.

W czasie II wojny światowej zostały brutalnie ograbione i zniszczone przez niemieckich okupantów. W 1960 r., po wielu latach pieczołowitej konserwacji, powróciły do społeczeństwa, pełniąc rolę muzeum.

 

Komentarze i opinie:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--