al. Komisji Edukacji Narodowej 97/100, 02-777 Warszawa info@puszka.waw.pl

http://puszka.waw.pl

Celem Fundacji m.in. jest:
Utrwalanie oraz prezentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat street artu i sztuki w przestrzeni publicznej;
Działalność w zakresie kultury, sztuki, nauki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w tych dziedzinach;
Współpraca międzynarodowa, budowanie platform wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracja europejska;
Edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu, a także wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury polskiej, świadomości obywatelskiej i kulturowej;
Działalność w zakresie animacji kulturowej i artystycznej;
Wspieranie i promowanie zarówno profesjonalnej, jak i amatorskiej twórczości artystycznej;
Wyrównywanie szans osób i społeczności wykluczonych, m.in. osób niepełnosprawnych, starszych czy osób wykluczonych ekonomicznie i społecznie;
Obserwacja i wdrażanie rozwiązań oferowanych przez nowe media.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
Prowadzenie portalu warszawskiego street artu i sztuki publicznej PUSZKA;
Digitalizowanie i gromadzenie dóbr kultury, w szczególności dzieł street artu oraz sztuki publicznej, a także prezentowanie ich szerokiej grupie odbiorców;
Obserwację i monitoring procesów kulturowych, artystycznych i społecznych w Polsce oraz innych państwach europejskich;
Inicjowanie debat publicznych;
Realizowanie wspólnych projektów z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami, uczelniami wyższymi;
Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, festiwali, wystaw oraz innych imprez o charakterze naukowym, edukacyjnym oraz kulturalno-artystycznym we współpracy z organizacjami i instytucjami z Polski oraz z zagranicy;
Współpracę ze środowiskami artystycznymi zarówno z Polski, jak i z zagranicy;
Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w tym m.in.: warsztatów w przestrzeni publicznej i spacerów/wycieczek śladem sztuki miejskiej;
Prace badawczo-rozwojowe;
Współpracę z władzami różnych szczebli z Polski i zagranicy;

Komentarze i opinie:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--