ul. Rakowiecka 32, Mokotów, Warszawa, Polska

Strona internetowa: www.wsiiz.pl

Strona na portalu Facebook: http://www.facebook.com/pages/Wy%C5%BCsza-Szko%C5%82a-Infrastruktury-i-Zarz%C4%85dzania/202779049759732

Dział Promocji i Rekrutacji
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
telefon: 22 646 20 60

Dziekanat
e-mail: dziekanat3@wsiiz.pl
telefon: 22 856 70 77

www.wsiiz.pl

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest niepaństwową wyższą uczelnią zawodową.

Misja
Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa, a także oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie uruchomiła w roku 2010 kierunek kosmetologia. Celem jego uruchomienia jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry, wszechstronnie przygotowanej do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający i dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych województwa mazowieckiego.

Opis
Uczelnia kształci studentów na 6 kierunkach:
Studia inżynierskie:
• Gospodarka przestrzenna http://www.wsiiz.pl/gospodarka-przestrzenna
• Ochrona środowiska http://www.wsiiz.pl/ochrona-srodowiska
• Informatyka http://www.wsiiz.pl/informatyka

Studia licencjackie:
• Kosmetologia http://www.wsiiz.pl/kosmetologia
• Administracja http://www.wsiiz.pl/administracja
• Zarządzanie http://www.wsiiz.pl/zarzadzanie

TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW
Zajęcia prowadzone są w systemach:
• stacjonarnym: od poniedziałku do piątku,
• niestacjonarnym: soboty i niedziele, stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo.

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania organizuje również studia podyplomowe.

Informacje ogólne
Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania została wpisana do rejestru niepaństwowych wyższych uczelni zawodowych dnia 04 listopada 2003 roku pod numerem 284. Ponad siedmioletnia historia uczelni to istotny rozwój bazy dydaktycznej, zwiększenie liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym samodzielnych pracowników nauki o znaczącym dorobku zawodowym i naukowym) oraz ciągły wzrost liczby absolwentów Uczelni.

Komentarze i opinie:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--