ul. Freta 20/24 A 00-227 Warszawa Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A
00-227 Warszawa

tel. +48 22 827.39.39
fax +48 22 827.29.04
e-mail: kik@kik.waw.pl

www.kik.waw.pl

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie powstał w październiku 1956 roku. Skupia inteligencję pragnącą w sposób świadomy przeżywać swe powołanie ludzi świeckich. Jest niezależny od władz państwowych, jak i od hierarchii kościelnej. Nie opowiada się też za żadną opcją polityczną, podejmuje jednak systematyczną refleksję nad kulturą zachowań politycznych. Do swojej działalności czerpie inspirację z dokumentów II Soboru Watykańskiego. Jego podstawą ideową były nurty katolicyzmu społecznego i intelektualnego zakorzenione w przedwojennym środowisku Odrodzenia, w duchu dzieła Lasek, w personalizmie chrześcijańskim, w poczuciu odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół i za świat oraz w postawie ekumenicznej. Tradycja Klubu łączy bardzo mocno poszukiwanie dwóch wartości społecznych: dobra wspólnego oraz duchu dialogu i wzajemnego szacunku.

Komentarze i opinie:
redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--