Pierwsza debata z cyklu Uwolnij Myślenie! w Centrum Nauki Kopernik

     O „Nauce w ryzach kultury” 1 grudnia br. dyskutowano w Centrum Nauki Kopernik. Była to pierwsza debata z cyklu, który jest wspólnym projektem tej instytucji i Centrum Myśli Jana Pawła II. Jego misją jest dialog społeczny. Ma on na celu wymianę poglądów, poszerzanie horyzontów, odkrywanie prawdy i osiąganie porozumienia. Spotykać się będą przyrodnicy z humanistami. Specjalizacja w różnych dziedzinach nauki sprawiła, że brakuje im narzędzi komunikacji.

       Debata rozpoczęli i toczyli między sobą prof. Maria Poprzęcka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk i prof. Krzysztof Meissner z Instytutu Fizyki Teoretycznej UW, później głos zabrali inni przedstawiciele środowisk akademickich. Początkowo zaproszeni goście spierali się o sam temat debaty. Prof. Vetulani stwierdził, że nauka była młodszą siostrą kultury i że czasami obie stały w sprzeczności. Według prof. Marii Poprzęckiej słowo „ryzy” sugeruje konfrontację i opresyjną rolę kultury wobec nauki, która jest jej częścią. Prof. Meissner stwierdził, iż „ryzami kultury” mogą być ograniczenia wyobraźni, gdyż kultura narzuca pewne reguły myślenia. Podał m.in. przykład Kopernika, który wstrzymywał się z publikacją swego modelu heliocentrycznego, bo założył, że planety powinny poruszać się po okręgach i zdawał sobie sprawę, że jego teoria jest nieelegancka. Kolejnym punktem dyskusji był język. Prof. Vetulani podkreślił, że nie wszystko język giętki może wyrazić. Niewerbalne narzędzia komunikacji wykorzystywane są m.in. przez twórców sztuki. Prof. Meissner stwierdził, że matematyka, będąca językiem, nie rozwinęła się na tyle, by można było udowadniać teorie. Do rozwoju nauki konieczny jest język, jego brak to również „ryzy kultury”. Prof. Ewa Wipszycka - historyk starożytności - w swoim wystąpieniu podkreśliła, że nauka jest częścią kultury, powstała wewnątrz niej i jest determinowana przez kulturę. Prof. Mirosław Kofta - psycholog społeczny - podkreślił, że dzięki kulturze jesteśmy naprawdę ludźmi. Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski – fizyk, rektor UW w latach 1989-1993 - przypomniał definicje kultury. Kultura w ujęciu szerokim jest to całokształt dorobku ludzkości, w rozumieniu potocznym obejmuje literaturę, plastykę, muzykę, teatr, ale nie obejmuje nauki i techniki. W ujęciu niepotoczonym nie widać zatem sprzeczności między nauką i kulturą. Dodał, że zasada, że orbity są okrągłe była za czasów Kopernika ściśle naukową, platońską zasadą i wchodziła do kanonu nauki.

Od lewej: prof. Krzysztof Meissner (Instytut Fizyki Teoretycznej UW), prof. Maria Poprzęcka (Instytut Historii Sztuki UW), prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN) i Piotr Kossobudzki (Zastępca Dyrektora Centrum Nauki Kopernik)

 

     W podsumowaniu debaty padły ważne stwierdzenia, że jest bardzo wiele płaszczyzn wspólnych: wyobraźnia, intuicja, poczucie czegoś, co się wie, ale nie potrafi wypowiedzieć, że trzeba dążyć do prawdy i porozumienia. Podczas trwania debaty co chwilę można było usłyszeć ciekawe przemyślenia, różne spojrzenia na omawiane aspekty tematu i porównać z własnymi.

     Kolejne trzy debaty będą odbywać się co dwa miesiące. Więcej na www.uwolnijmyslenie.pl 


   Tekst i foto:  Ewa BalanaKategoria: Aktualności | Źródło:  Redakcja Kulturalnie.waw.pl | Cena:  darmowa
Kolportaż:  internet
comments powered by Disqusredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--