Przedpremierowy pokaz filmu „El Clan” + dyskusja


Za­pra­sza­my na spe­cja­l­ny przed­pre­mie­ro­wy pokaz filmu „El Clan” w środę 9 marca o godz. 20:30
Po se­an­sie odbędzie się dys­ku­sja z Ar­tu­rem Zabo­r­skim – Droga do de­mo­kra­cji. Co łączy Polaków i Ar­ge­n­tyńczyków?

O fi­l­mie:
El Clan (th­ri­l­ler, Ar­ge­n­ty­na/Hi­szpa­nia, 2015, reż. Pablo Tra­pe­ro, prod. Pedro Almodóvar)

 


Ar­ge­n­ty­na, początek lat 80. Za ob­ra­zem tra­dy­cy­j­nej ro­dzi­ny z dzie­l­ni­cy San Isi­dro, kryje się złowi­e­sz­czy klan aranżujący po­rwa­nia oraz do­ko­nujący mo­r­de­r­stw. Na czele klanu stoi oj­ci­ec Arquímedes, wyglądający cza­sem jak nie­groźny dzi­a­dek z sąsi­e­dz­twa, a cza­sem jak wci­e­lo­ny diabeł o zi­m­nym spo­j­rze­niu, Ale­ja­n­dro, jego naj­sta­r­szy syn, gwi­a­z­da słynnej drużyny rugby CASI, umiejętnie wska­zu­je mu po­te­n­cja­l­ne ofi­a­ry. Jego sława spra­wia, że jest on poza po­de­j­rze­ni­a­mi. Po­zo­sta­li człon­ko­wie ro­dzi­ny, w mni­e­j­szym lub większym st­op­niu, są za­a­n­gażowani w po­rwa­nia, i mają swój udział w zy­ska­ch z okupu od ro­dzin ofiar.

 

KONKURS! Mamy dla Was podwójne zaproszenie na ten pokaz. Rozlosujemy je wśród zgłoszeń nadesłanych na adres kulturalniekontakt@gmail.com (w treści maila wpisujcie imię i nazwisko a w temacie tytuł filmu). Przed końcem dnia (7.03) jedna z osób otrzyma informację o wygranej. Warunkiem udziału w konkursie jest lubienie na FB naszego bloga Kulturalnie (klik!). Powodzenia!

 

 

Regulamin:

Konkurs kończy się przed końcem 7.03.

Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie na film El Clan w kinie Luna.

Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane mailem.

W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.

Serwis Facebook nie jest współorganizatorem konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związane. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych

 

 


Kategoria: Aktualności | Źródło:  Redakcja Kulturalnie.waw.pl | Cena:  darmowa
Kolportaż:  internet
comments powered by Disqus
Tagi dla tej recenzji:redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--