DWULETNIA SPECJALIZACJA

„ANIMACJA KULTURY” W

INSTYTUCIE KULTURY

POLSKIEJ UW

 

Chcesz uczyć się przez działanie? Chcesz brać udział w warsztatach prowadzonych przez wybitnych praktyków kultury? Chcesz zdobywać doświadczenie w Polsce i zagranicą? Animacja Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW to jedyna specjalizacja, która konsekwentnie łączy wiedzę humanistyczną z kształceniem artystycznym i praktyką działań z ludźmi. Nabór na podstawie formularza zgłoszeniowego trwa do 6 września.

 


Kształcenie w ramach specjalizacji ma profil praktyczny, wynikający z łączenia warsztatów i staży z realizacją samodzielnych projektów. Oferta zajęć pozwala każdemu studentowi realizować program zgodny ze swoimi zainteresowaniami.

Dzięki warsztatom i stażom prowadzonym przez doświadczonych praktyków studenci specjalizacji zdobywają wiedzę, jak posługiwać się różnymi formami artystycznymi i metodami partycypacyjnymi, badać i rozumieć kulturę współczesną, współpracować z konkretnymi grupami docelowymi oraz organizować i finansować działania w kulturze.

W ramach warsztatów uczestnicy poznają różnorodne narzędzia i obszary pracy animacyjnej:
- organizacja kultury: planowanie projektu, źródła finansowania, diagnoza środowisk lokalnych
- media: fotografia społeczna, film komórkowy, drama stosowana, performans uliczny, teatr fizyczny, śpiew tradycyjny
- otwarte instytucje artystyczne: pedagogika teatru, edukacja muzealna, rozwój widowni.

Warsztaty prowadzą między innymi: Agata Harz z Domu Tańca, Janusz Bałdyga z Akademii Ruchu, Maria Parczewska z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Ilona Iłowiecka-Tańska z Fundacji Partners Polska, kolektyw Vlep(v)net i Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Podczas studiów każdy student tej specjalizacji ma obowiązek odbyć przynajmniej jeden staż w wybranej lub dedykowanej instytucji kultury. Staże organizowane są w kilkudziesięciu instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Specjalizacja stale współpracuje m.in.  ze Stowarzyszeniem Katedra Kultury, Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę", Teatrem Węgajty, Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice.

Dodatkowo, w ramach współpracy IKP UW z zagranicznymi jednostkami naukowymi, studenci korzystają z bogatej oferty staży i rezydencji w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Danii.

Specjalizacja przeznaczona jest dla osób ze stopniem licencjackim. Studia na specjalizacji trwają 4 semestry.

Program:

●     warsztaty – 330 godzin:

●     staże: 40 dni

●   specjalizacja kończy się przygotowaniem i obroną       projektu własnych działań animacyjnych

Koszt uczestnictwa:

500 zł/semestr [2000 zł/4 semestry]

Termin rekrutacji:

I tura: 14 lipca – 6 września (wyniki 8 września)

II tura w razie wolnych miejsc: 17-22 września (wyniki 23 września) 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.animacjakultury.uw.edu.pl

Śledź nas na FB: www.facebook.com/animacjakulturyikpuw

e-mail: animacja@uw.edu.pl

 


Kategoria: Aktualności | Źródło:  Redakcja Kulturalnie.waw.pl | Cena:  darmowa
Kolportaż:  internet
comments powered by Disqusredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--