Kto może liczyć na dofinansowanie?

W ramach programu finansowego wsparcia rządowego Mieszkanie dla Młodych, osoby zaciągające kredytu hipoteczny mogą otrzymać dofinansowanie wkładu własnego. Określone ustawowo warunki musi spełnić jednak zaciągany kredyt, nabywana nieruchomość, a także nabywca tejże nieruchomości. W niniejszym artykule można przeczytać właśnie o tym, jakie wymagania są stawiane przed kredytobiorcą.

Po pierwsze, oczywistą kwestią jest, iż nabywca nieruchomości musi być koniecznie kredytobiorcą. Co jednak istotne, do kredytu mogą zostać dołączone także inne osoby, nie mające żadnych praw do kredytowanej nieruchomości. Ustawa określa, że w przypadku gdy nabywca nieruchomości nie ma w opinii banku wystarczającej zdolności kredytowej, może do kredytu dołączyć m.in. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo czy teściów.

Kluczowy jest także wiek nabywcy nieruchomości. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego do kredytu hipotecznego należy złożyć najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się 35 lat. Innymi słowy - w 2014 r. wnioski mogą składać osoby urodzone w roku 1979, lub później. W 2015 r. o dofinansowanie będą się mogły ubiegać klienci urodzeni najpóźniej w 1980 r. W przypadku małżeństw warunek maksymalnego wieku dotyczy młodszej osoby. Nie ma żadnego limitu wieku dla osób dołączanych do kredytu w celu podwyższenia zdolności kredytowej.

Kolejnym istotnym warunkiem stawianym potencjalnemu beneficjentowi programu Mieszkanie dla Młodych jest, aby ten aktualnie ani nigdy wcześniej nie był właścicielem lokalu mieszkalnego (innego niż akurat nabywane). Zdyskwalifikowani są także ci, którym przysługuje albo przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego, a także współwłaściciele danego lokalu, o ile w momencie zniesienia współwłasności przysługiwałby im oddzielny lokal mieszkalny.

Nie ma natomiast znaczenia m.in. stan cywilny kredytobiorcy. Z programu MdM mogą skorzystać zarówno tzw. single (z dziećmi lub bez), jak i małżeństwa.

Należy pamiętać, że poza wymaganiami stawianymi kredytobiorcy, pewne wymogi musi spełnić także m.in. nabywana nieruchomość. Ze wszystkimi szczegółami programu Mieszkanie dla Młodych można zapoznać się na http://www.mieszkanie-dla-mlodych.pl.


Kategoria: Informacje prasowe | Źródło:  Informacje prasowe | Cena: 
Kolportaż: 
comments powered by Disqusredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--