Amerykańska religijność oczyma mieszkających w USA artystów. Prace ponad 30 twórców, m.in.: Michaela Murphy'ego, Billa Violi i kolektywu Generic Art Solutions pokaże Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki na wystawie „In God We Trust”. Ekspozycja zostanie otwarta 5 września. Obok Kanyego Westa w koronie cierniowej, którego sfotografował David LaChapelle, na wystawie pojawi się m.in. wysadzany kryształkami Swarovskiego posążek Buddy czy wizerunek Piety skonstruowany z żołnierskich mundurów.

 

 

David LaChapelle, Jesus Is My Homeboy: Intervention, 2003  
©David LaChapelle, dzięki uprzejmości / courtesy of Jablonka Galerie, Cologne

 
Jablonka Galerie zastrzega sobie prawo do wstąpienia na drogę sądową  w przypadku jakichkolwiek naruszeń. / Jablonka Galerie reserves the right to legally pursue any infringement.


Ekspozycja ma na celu ukazanie bogactwa wierzeń i praktyk religijnych składających się na krajobraz wyznaniowy Stanów Zjednoczonych. Religia odgrywała i odgrywa tam niezwykle ważną rolę, a pluralizm wyznań sprawia, że można je uznać za jedno z najbardziej zróżnicowanych pod względem religijnym państw na świecie. Chociaż na wyznaniowej mapie Stanów Zjednoczonych wciąż przeważają tradycyjne wspólnoty religijne, jednocześnie jesteśmy świadkami narodzin nowego modelu religijności, zgodnie z którym każdy może dowolnie zdefiniować swoją tożsamość religijną w sprzeciwie wobec relatywizmu współczesnego amerykańskiego społeczeństwa. Kontrowersyjną dewizę użytą w tytule wystawy, nieraz kwestionowaną przez środowiska polityczne i religijne, w kontekście dzisiejszej różnorodności wyznaniowej odczytać można jako sugestię, że Ameryka nie jest już „jednym narodem pod opieką (jednego) Boga” [one Nation under (one) God]. Wyrażenie „In God We Trust” daje się interpretować jako mocną deklarację wiary, ale także jako manifestację prawa do „wyboru własnej religii”, która może przybierać najróżniejsze formy i oblicza.

 

Wystawa obejmuje prace wielopokoleniowej grupy współczesnych artystów amerykańskich wywodzących się  z różnych tradycji religijnych. Podejmują oni kwestie związane z religią, osobliwymi i rzadko spotykanymi wierzeniami, sektami i kultami, starając się przybliżyć widzom niezwykłą dynamikę tych zjawisk i ukazać szeroki wachlarz wyznań i kultur Stanów Zjednoczonych. Wystawa odnosi się również do wielu innych ważnych aspektów tego złożonego zagadnienia, opisując wzajemne relacje pomiędzy religią a społeczeństwem, ekonomią/kapitalizmem, polityką, patriotyzmem/amerykanizmem, sportem czy kulturą popularną.

 

 

GENERIC ART SOLUTIONS (Matt Vis & Tony Cambell), Głowa Świętego Jana Chrzciciela z cyklu Caravaggio / The Head of St. John the Baptist from Caravaggio Series, 2008 
Dzięki uprze
jmości artystów i Mindy Solomon Gallery, Miami, Floryda / Courtesy of the artists and Mindy Solomon Gallery, Miami, Florida


Artyści biorący udział  w wystawie: Edgar Arceneaux, Nina Berman, Huma Bhabha, Peter Bogers, Dzine (Carlos Rolon), Angela Ellsworth, Generic Art Solutions (Matt Vis and Tony Campbell), Anthony Goicolea, Erin Cosgrove, Guerra De La Paz (Alain Guerra, Neraldo de la Paz), Christian Jankowski, Joseph Johnson, William Klein, Oliver Laric, Nora Ligorano and Marshall Resse, David LaChapelle, Nate Lowman, Joanna Malinowska, Michael Murphy, Rashaad Newsome, Michael Rakowitz, Jay Rosenblatt, Martha Rosler, Andres Serrano, Jeff Sonhouse, Kim Sooja, Jim Shaw, Piotr Uklański , Waco Team (Michael Wilson, Eddo Stern, Jessica Hutchins, Brody Condon, Peter Brinson, Mark Allen), Jordan Wolfson, Shannon Taggart, Robert The, Bill Viola.

 

kurator Maria Brewińska

asystentki: Magdalena Komornicka, Katarzyna Stupnicka

 


GUERRA DE LA PAZ (Alain Guerra & Neraldo de la Paz), Pieta, 2006 
Dzięki uprzejmości artystów / Courtesy of the artists


 

 

In God We Trust 
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Pl. Małachowskiego 3

00-916 Warszawa

wystawa otwarta w dniach: 6.09 – 10.11.2013

wernisaż: 5 września 2013, godz. 19:00

www.zacheta.art.pl

www.facebook.com/zacheta


Kategoria: Informacje prasowe | Źródło:  Redakcja Kulturalnie.waw.pl | Cena:  darmowa
Kolportaż:  internet
comments powered by Disqus
Tagi dla tej recenzji:
In God we trust wystawa zachętaredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--